Rytmik – rörelse och musik

Att vara i rörelse, att dansa, sjunga och skapa musik ingår i de flesta barns självklara sätt att uttrycka sig. Detta uppmuntrar vi genom att aktivt utmana barnen inom dessa områden. Vi sjunger varje dag och använder ofta rytminstrument. Barnen tillverkar själva trummor som vi använder i den dagliga verksamheten.

När vi sjunger gör vi det ofta med akompanjemang av piano eller gitarr. På våra samlingar använder vi oss också av rörelselekar och drama. Med hjälp av musiken stärker vi gruppkänslan och ger barnen ännu ett redskap att uttrycka sig med. Att sjunga är också ett bra sätt att på ett naturligt sätt träna och prova sig fram i användandet av språket. Varje vecka har vi storsångsamling då båda avdelningarna sjunger och leker tillsammans.

På båda våra avdelningar har vi pedagogledd rörelse en gång i veckan. Barnen utvecklar sina motoriska färdigheter och tränar turtagning och samspel på ett stimulerande och lustfyllt sätt.

trumlek