Personalen dokumenterar

Varje barn som går på Kompiskraft har en pärm för sina samlade teckningar, målningar, texter och foton. Pärmen börjar med dokumentationer från inskolningen och följer barnet under hela förskoletiden, för att sedan sluta med bilder och texter kring barnens avslutningsarbeten som de gör innan de börjar skolan.

Att i ord och bild dokumentera barnens arbeten och läroprocesser är ett bra sätt att visa för barnen vilka kunskaper de erövrat. Andra barn tar också del av dokumentationer och inspireras till att härma, eller göra nya upptäckter och erövringar. Dokumentationen ger också pedagogerna möjlighet att reflektera över sitt eget förhållningssätt och hur barnen kan hjälpas vidare i sin utveckling. För föräldrar blir dokumentationerna ett sätt att följa barnens tankar och idéer, men också en möjlighet att få reda på vad barnen gör på förskolan.

(Visited 469 times, 1 visits today)