Personalen dokumenterar

Varje barn som går på Kompiskraft har en digital portfolio via appen ”Tyra” (läs mer på https://tyra.io/se/) där dokumentationer följer barnet under hela förskoletiden, från starten med inskolningen till barnens avslutningsarbeten som de gör innan de börjar skolan.

På Kompiskraft dokumenteras barnens arbeten och läroprocesser och vi strävar efter att göra barnen involverade i sitt eget dokumenterande. Detta är ett bra sätt att tydliggöra för barnen vilka kunskaper de erövrat. Andra barn tar också del av dokumentationer och inspireras till att härma, eller göra nya upptäckter och erövringar. Dokumentationen ger också pedagogerna möjlighet att reflektera över sitt eget förhållningssätt och hur barnen kan hjälpas vidare i sin utveckling och sitt lärande. För föräldrar blir dokumentationerna ett sätt att följa barnens tankar och idéer, men också en möjlighet att få reda på vad barnen gör och lär på förskolan.