Bild och skapande

Båda avdelningarna på förskolan har varsin ateljé. De är i princip alltid öppna så att barnen kan utnyttja dem själva eller tillsammans med en vuxen. Ateljéerna är levande rum där barnen får hantera många olika material, de får möta och skapa konst och tala kring varandras skapelser.

I Ateljén arbetar barnen med bilder – ett sätt att smälta intryck, att utforska fenomen och tingens sammanhang. Det innebär dessutom att barnen iakttar omvärlden och utvecklar synsinnet, iakttagelseförmågan, känsligheten för nyanser, färg och form. Bildarbetet kan samtidigt med allt detta vara en lek och ett utvecklande av den gemensamma och den enskilda fantasin. Mötet med olika material i ateljén bygger på barnens lust att erövra och prova nytt. Pedagogens uppgift är att finnas där som inspiratör och vägledare.

atelje