Pedagogik

Alla barn föds kreativa och nyfikna. På Kompiskraft ges barnen möjligheter att utveckla sin experimentlusta och nyfikenhet.

Verksamheten på Kompiskraft består både av omvårdnad och pedagogiskt arbete. Omvårdnaden innebär att vi pedagoger ansvarar för att barnen skall få bra mat, kramar, tröst, torra och lagom varma kläder och sömn efter behov. Det pedagogiska arbetet innebär att barnen får utveckla alla sina sinnen och sin fantasi. Vi vill ge barnen tillfällen att utveckla många olika uttrycksmöjligheter och ge barnen redskap för att leva ett rikt liv med god förmåga att hantera sin omvärld.

Olikhet berikar. Det är viktigt att alla barn är synliga för oss, sig själva och sina kamrater. Därför arbetar vi kontinuerligt med hur man är en bra kompis, respekten för egna och andras ”nej”, och att vi alla är bra på eller behöver träna på olika saker. Vi uppmuntrar barnen till ett aktivt utforskande och lärande utifrån sina egna speciella förutsättningar. Vår kooperativa form gör att barnen självklart står i centrum såväl för pedagoger som för föräldrar.

Varje barn på Kompiskraft ska känna och uppleva:
Jag kan tänka
Jag kan uttrycka mig
Jag kan förstå
Jag kan välja
Jag kan påverka
Jag kan handla