Börja på Kompiskraft

Kompiskraft tillämpar Stockholms stads köregler. Om du vill ställa ditt barn i kö, gå in via e-tjänsten ”Min barnomsorg” på Stockholms stads webbplats.

Anmäl dig till terminens visning av förskolan via e-post: info@kompiskraft.se

Inskolning

Vid inskolningen på Kompiskraft är det alltid barnets behov och välmående som står i centrum. Inskolningen tar två till tre veckor. Först får du och ditt barn ett hembesök av en pedagog från förskolan. Syftet är att barnet ska ha möjlighet att känna igen pedagogen som har huvudansvar för inskolningen och få chansen att börja bygga en trygg relation till hen.

De första dagarna av inskolningen är barnen på förskolan tillsammans med en förälder cirka en till två timmar. Det är alltid pedagogernas uppgift att locka barnet till lek och att väcka intresse för de andra barnen. Tiden på förskolan ökas sedan successivt utan förälderns närvaro.

Alla nya familjer som börjar på Kompiskraft får en fadderfamilj som ansvarar för introduktionen av förskolan, föräldramedverkan och föräldraansvaret.

(Visited 521 times, 1 visits today)