Börja på Kompiskraft

Om du vill ställa ditt barn i kö, gå in via e-tjänsten ”förskola och pedagogisk omsorg”.

Kompiskraft är en fristående förskola och tillämpar inte platsgaranti.

Vid antagning utgår vi ifrån:

  1. Barn med syskon i samma hushåll (som redan är placerade på förskolan)
  2. Barn med längst kötid till förskolan (om flera barn har samma kötid går äldre barn före yngre)

Vid erbjudande av plats hos oss får ni ett mail och/eller sms där ni får ca fem dagar att tacka ja eller nej.

Anmäl per mail (info@kompiskraft.se) eller telefon (08/720 30 70) till förskolans visning (som aviseras via hemsidan).

Inskolning

Vid inskolningen på Kompiskraft är det alltid barnets behov och välmående som står i centrum. Inskolningen tar två till tre veckor. Inför inskolningsstart kontaktar ansvarig pedagog vårdnadshavare för att gå igenom inskolningens upplägg och syfte.

De första dagarna av inskolningen är barnen på förskolan tillsammans med en vårdnadshavare cirka en till två timmar. Det är alltid pedagogernas uppgift att locka barnet till lek och att väcka intresse för de andra barnen. Tiden på förskolan ökas sedan successivt utan vårdnadshavarens närvaro.

Alla nya familjer som börjar på Kompiskraft får en fadderfamilj som ansvarar för introduktionen av förskolan, föräldramedverkan och föräldraansvaret. Alla nya medlemmar får en ”välkommenmapp” med information om kooperativet, olika dokument att signera (förbindelse, samtycke mm) och olika handlingsplaner och likabehandlingsplan.