Barngrupper

Gula fjädern

Gula fjädern är vår yngre-barnsavdelning. Här går barn som är ett till tre år gamla. På gula fjädern delas barnen ofta i mindre grupper. Några är ute och leker medan de andra kanske har rörelse i ett lekrum eller är inne i ateljén. Tempot är lugnt och de små barnen blir synliga för varandra och får möjlighet att möta jämnåriga i samma eller liknande aktiviteter. 

Röda molnet

Röda molnet är vår äldre-barnsavdelning. Här går barn som är från tre till fem år gamla. Vi har en veckostruktur som gör att hela barngruppen sällan är inne tillsammans. Istället väljer vi ofta att dela barngruppen i mindre eller större grupper. Ibland är våra barn i åldershomogena grupper och ibland är de i åldersblandade grupper. På röda molnet har vi en fast veckostruktur med inplanerade aktiviteter. Barnen får vara i ateljén, ha rörelse i mindre grupper, vara ute eller inne.