Barngrupper

Gula fjädern

Gula fjädern är vår yngre-barnsavdelning. Här går barn som är ett till tre år gamla. På gula fjädern delas barnen ofta i mindre grupper. Några är ute och leker medan de andra kanske har rörelse i ett lekrum eller är inne i ateljén. Tempot är lugnt och de små barnen blir synliga för varandra och får möjlighet att möta jämnåriga i samma eller liknande aktiviteter. 

Röda molnet

Röda molnet är vår äldre-barnsavdelning. Här går barn som är fyra till fem år gamla. Vi har en veckostruktur som gör att hela barngruppen sällan är inne tillsammans. Istället väljer vi ofta att dela barngruppen i mindre eller större grupper. Ibland är våra barn i åldershomogena grupper och ibland är de i åldersblandade grupper. På röda molnet har vi en fast veckostruktur med inplanerade aktiviteter. Barnen får vara i ateljén, ha rörelse i mindre grupper, vara ute eller inne.