Ditt ansvar som förälder

Tillsammans skapar vi en så bra förskola som möjligt för våra barn. Var och en kan bidra på något sätt. Oavsett om det innebär att du är en hejare på att snickra, skriva en revisionsberättelse eller gärna leker med barnen, så är ditt engagemang som förälder ett välkommet bidrag till den gemensamma verksamheten.

Att bli medlem i förskolan Kompiskrafts ekonomiska förening innebär bland annat att du får stor insyn i den pedagogiska verksamheten. Du är förälder men också kollega eller styrelseledamot. Det ger dig goda förutsättningar att ta del av och påverka ditt barns dagliga liv, och det är samtidigt ett ansvar. Som förälder förväntas du bidra på följande sätt:

Jourdagar

Alla föräldrar ingår i ett joursystem, vilket innebär att varje förälder ska vara tillgänglig för att arbeta på förskolan två dagar per termin om personalen är frånvarande. Du väljer själv de dagar då du kan vara jour. Dessa dagar ringer du till förskolan vid kl. 08:10 för att höra om du behöver rycka in. Jouren är ibland bara några timmar, men du ska vara förberedd på att arbeta under förskolans öppettider. Får man trots allt förhinder så ansvarar man själv för att hitta en ersättare. Som jourförälder blir du placerad där du bäst behövs. Det kan gälla arbete i barngrupperna, städning eller matlagning. Föräldralediga är undantagna jour på Kompiskraft.

När du blir medlem i föreningen får du ta del av den sekretess som gäller och du skriver under en tystnadsplikt. Som medlem ansvarar du för att hålla dig a’jour med förskolans handlingsplaner. Detta är en förutsättning för att vara jour.

Läs förskolans handlingsplaner och styrdokument.

Eftermiddagsjour

Varje förälder arbetar ungefär en eftermiddag per år då personalen planerar verksamheten. Verksamheten drivs då av tre föräldrar per avdelning. Alla ska vara på plats senast kl. 13:55. Föräldralediga är undantagna även eftermiddagsjour.

Storstädning

Det är storstädning en gång per termin. Varje familj ansvarar för ett visst städområde tillsammans med en eller flera andra familjer.

Arbetsgrupper

Som förälder ingår du i en valfri arbetsgrupp. Dessa består för närvarande av en fika- och festgrupp, en snickargrupp, en sygrupp, en fixargrupp, en datorgrupp, en sopgrupp och en miljögrupp. Det du gör i en arbetsgrupp styrs av det behov som finns i miljön eller i barngruppen. Ibland blir du flitigt anlitad och ibland inte alls.

Medlemsmöten

Som förälder deltar du i minst två medlemsmöten per år, varav ett är årsmötet. På årsmötet tar några föräldrar på sig ansvaret att informera om till exempel storstädning, planeringseftermiddagar, jourlistor och telefonlistor. Vid mötet väljs också två revisorer och en valberedning som består av två föräldrar.

Föräldramöte och utvecklingssamtal

Vi har minst ett föräldramöte och ett utvecklingssamtal per termin (fler om föräldrar eller pedagoger så önskar).

Frånvaro

Om barnet är sjukt eller ledigt ska du meddela detta senast kl. 8:00. När barnet är friskt igen ringer du senast kl. 8:00 samma dag som barnet kommer till förskolan. Detta är mycket viktigt för att pedagogerna ska kunna samordna och planera dagen, och för att de ska veta om en jourförälder behövs eller ej.