Att ingå i ett kooperativ

Förskolan Kompiskraft är ett föräldra- och personalkooperativ som drivs som en ekonomisk förening. I styrelsen sitter föräldrar och pedagoger. Vi arbetar tillsammans och möts i det vi kan bäst. Pedagogerna kan det pedagogiska arbetet med barn, i grupp och enskilt. Föräldrarna har engagemang och kunskap om sina egna barn. Tillsammans engagerar vi oss i och utvecklar en förskola där vi har barnens bästa för ögonen.

Ledningsgruppen består av rektor (tidigare kallad förskolechef) och en förskollärare som tillsammans ansvarar för att driva den dagliga verksamheten. Förskolans pedagoger har alltid det fulla ansvaret för den pedagogiska verksamheten, rutiner och det vardagliga arbetet.

För mer information om föräldrars ansvar i föreningen, läs under fliken Ditt ansvar som förälder.