Om förskolan

Förskolan drivs som en ekonomisk förening. Styrelsen är förskolan Kompiskrafts huvudman. I styrelsen sitter tre föräldrarepresentanter varav en är ordförande, samt tre förskolelärare varav en är förskolechef. Föreningens medlemmar väljer årligen en styrelse som ansvarar för ekonomi och löpande drift av föreningen.

Det pedagogiska arbetet leds av en ledningsgrupp bestående av förskolechefen och två förskollärare. Som förälder förväntas du bidra med exempelvis administrativt arbete, jour vid sjukdom och städning. För mer information om föräldrars ansvar, se artikeln Ditt ansvar som förälder.

Avgifter

Förskolan följer den kommunala taxan.