Personalmöte – eftermiddagsjour

2016-01-26 15:00 - 17:00

Förskolan bemannas av föräldrar från kl 14.45.