Personalmöte – eftermiddagsjour

2017-05-17 14:00 - 17:00

Personalmöte. Förskolan bemannas av föräldrar från kl. 14.00.