Personalmöte – eftermiddagsjour

2016-12-15 15:00 - 18:00

Personalmöte. Förskolan bemannas av föräldrar från kl. 15.00.