Välkommen till förskolan Kompiskraft

Förskolan Kompiskraft (tidigare Sitting Bull) är ett föräldra- och personalkooperativ som ligger mitt på Södermalm i Stockholm.

På Kompiskraft utvecklar vi barnets experimentlusta och nyfikenhet. Vi uppmuntrar barnet till ett aktivt utforskande och lärande utifrån sina egna speciella förutsättningar och utvecklar barnets förmåga att hantera sin omvärld.

Varje barn på Kompiskraft ska känna och uppleva:
Jag kan tänka
Jag kan uttrycka mig
Jag kan förstå
Jag kan välja
Jag kan påverka
Jag kan handla

hander

VÄLKOMNA PÅ VISNING:
Visning av förskolan är måndagen den 10/2 2020 kl 16

Anmäl om ni önskar komma på mail: info@kompiskraft.se

(Visited 7 186 times, 2 visits today)