Välkommen till förskolan Kompiskraft

Förskolan Kompiskraft (tidigare Sitting Bull) är ett föräldra- och personalkooperativ som ligger mitt på Södermalm i Stockholm.

På Kompiskraft utvecklar vi barnets experimentlusta och nyfikenhet. Vi uppmuntrar barnet till ett aktivt utforskande och lärande utifrån sina egna speciella förutsättningar och utvecklar barnets förmåga att hantera sin omvärld.

Varje barn på Kompiskraft ska känna och uppleva:
Jag kan tänka – Jag kan uttrycka mig – Jag kan förstå – Jag kan välja – Jag kan påverka – Jag kan handla

hander

Här kan du se resultaten för förskolan i Stockholms stads enkätundersökning 2021.

För visning av förskolan, anmäl intresse via mail, info@kompiskraft.se

Så här beskriver en av våra föräldrar förskolan Kompiskraft:

”När min dotter kommer till förskolan för kanske hundrade gången och berättar om någonting hon har släpat med hemifrån, så har personalens bemötande och nyfikenhet varit slående varje gång. När min dotter sen helt plötsligt har lärt sig räkna och kommunicerar sina känslor, då blir jag än mer övertygad om att detta är en fantastisk trygg och bra förskola. Varje lämning har jag känt mig trygg med att lämna mina barn här. Jag kan inte beskriva hur tacksam jag är för att mina barn får denna start i livet på förskolan Kompiskraft. Sen tycker jag det är väldigt roligt att som förälder få vara delaktig i verksamheten lära känna personalen, de andra barnen och finna nya vänner för livet.”

– Mikael Wallsbeck, förälder